Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRABIA

Aktualność danych:

GRABIA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (124 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 490 osób, z czego:

238

kobiet

252

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.94.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2728. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2689. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRABIA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie20 mężczyzn, 16 kobiet

  • kujawsko-pomorskie10 mężczyzn, 8 kobiet

  • lubuskie14 mężczyzn, 16 kobiet

  • łódzkie60 mężczyzn, 64 kobiety

  • mazowieckie9 mężczyzn, 11 kobiet

  • opolskie4 mężczyzn

  • śląskie6 mężczyzn, 4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • wielkopolskie63 mężczyzn, 51 kobiet

  • zachodniopomorskie35 mężczyzn, 30 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).