Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRABIASZ

Aktualność danych:

GRABIASZ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (84 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 188 osób, z czego:

93

kobiety

95

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.98.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2873. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2846. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRABIASZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • łódzkie29 mężczyzn, 25 kobiet

  • małopolskie40 mężczyzn, 44 kobiety

  • wielkopolskie9 mężczyzn, 10 kobiet

  • zachodniopomorskie10 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).