Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRABICKI

Aktualność danych:

GRABICKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (74 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 172 osoby, z czego:

172

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GRABICKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2769. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRABICKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 mężczyzn

  • łódzkie22 mężczyzn

  • mazowieckie19 mężczyzn

  • pomorskie11 mężczyzn

  • śląskie3 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie9 mężczyzn

  • wielkopolskie74 mężczyzn

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).