Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRABIK

Aktualność danych:

GRABIK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (72 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 206 osób, z czego:

98

kobiet

108

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.91.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2868. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2833. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRABIK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • lubelskie29 mężczyzn, 20 kobiet

  • łódzkie7 mężczyzn, 13 kobiet

  • mazowieckie40 mężczyzn, 32 kobiety

  • opolskie3 mężczyzn

  • podkarpackie8 mężczyzn, 10 kobiet

  • śląskie7 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).