Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRABISZEWSKA

Aktualność danych:

GRABISZEWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (45 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 108 osób, z czego:

108

kobiet

Męska forma nazwiska to GRABISZEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2858. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRABISZEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie13 kobiet

  • łódzkie45 kobiet

  • mazowieckie15 kobiet

  • śląskie9 kobiet

  • wielkopolskie4 kobiety

  • zachodniopomorskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).