Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRABISZEWSKI

Aktualność danych:

GRABISZEWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (39 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 115 osób, z czego:

115

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GRABISZEWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2826. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRABISZEWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie12 mężczyzn

  • łódzkie39 mężczyzn

  • mazowieckie16 mężczyzn

  • opolskie4 mężczyzn

  • pomorskie3 mężczyzn

  • śląskie15 mężczyzn

  • wielkopolskie8 mężczyzn

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).