Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRABKOWSKA

Aktualność danych:

GRABKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (61 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 338 osób, z czego:

338

kobiet

Męska forma nazwiska to GRABKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2628. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRABKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie41 kobiet

 • kujawsko-pomorskie61 kobiet

 • lubuskie8 kobiet

 • łódzkie4 kobiety

 • mazowieckie40 kobiet

 • opolskie2 kobiety

 • podkarpackie11 kobiet

 • pomorskie19 kobiet

 • śląskie15 kobiet

 • świętokrzyskie25 kobiet

 • warmińsko-mazurskie44 kobiety

 • wielkopolskie11 kobiet

 • zachodniopomorskie12 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).