Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRABLEWSKA

Aktualność danych:

GRABLEWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (47 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 197 osób, z czego:

197

kobiet

Męska forma nazwiska to GRABLEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2769. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRABLEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie25 kobiet

 • kujawsko-pomorskie3 kobiety

 • lubelskie4 kobiety

 • lubuskie2 kobiety

 • mazowieckie46 kobiet

 • opolskie2 kobiety

 • pomorskie18 kobiet

 • śląskie8 kobiet

 • warmińsko-mazurskie47 kobiet

 • wielkopolskie12 kobiet

 • zachodniopomorskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).