Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRABNA

Aktualność danych:

GRABNA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (58 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 149 osób, z czego:

149

kobiet

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2817. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRABNA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie12 kobiet

  • łódzkie27 kobiet

  • mazowieckie2 kobiety

  • śląskie58 kobiet

  • wielkopolskie29 kobiet

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).