Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRABNY

Aktualność danych:

GRABNY – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (93 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 214 osób, z czego:

35

kobiet

179

mężczyzn

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2931. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2762. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRABNY w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie12 mężczyzn

  • łódzkie19 mężczyzn

  • mazowieckie2 mężczyzn, 7 kobiet

  • opolskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie81 mężczyzn, 12 kobiet

  • wielkopolskie46 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).