Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRABOLUS

Aktualność danych:

GRABOLUS – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (79 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 146 osób, z czego:

80

kobiet

66

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.21.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2886. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2875. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRABOLUS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • opolskie16 mężczyzn, 14 kobiet

  • podkarpackie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie34 mężczyzn, 45 kobiet

  • zachodniopomorskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).