Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRABOSZ

Aktualność danych:

GRABOSZ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (31 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 140 osób, z czego:

66

kobiet

74

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.89.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2900. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2867. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRABOSZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie14 mężczyzn, 17 kobiet

  • kujawsko-pomorskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • łódzkie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • mazowieckie11 mężczyzn, 9 kobiet

  • pomorskie2 mężczyzn

  • śląskie7 mężczyzn, 8 kobiet

  • świętokrzyskie17 mężczyzn, 12 kobiet

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: