Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRABSKA

Aktualność danych:

GRABSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (495 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 2610 osób, z czego:

2610

kobiet

Męska forma nazwiska to GRABSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

883. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRABSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie144 kobiety

 • kujawsko-pomorskie168 kobiet

 • lubelskie57 kobiet

 • lubuskie83 kobiety

 • łódzkie357 kobiet

 • małopolskie166 kobiet

 • mazowieckie495 kobiet

 • opolskie22 kobiety

 • podkarpackie84 kobiety

 • podlaskie11 kobiet

 • pomorskie108 kobiet

 • śląskie286 kobiet

 • świętokrzyskie76 kobiet

 • warmińsko-mazurskie31 kobiet

 • wielkopolskie189 kobiet

 • zachodniopomorskie101 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: