Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRABUŚ

Aktualność danych:

GRABUŚ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (38 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 136 osób, z czego:

65

kobiet

71

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.92.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2901. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2870. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRABUŚ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn, 4 kobiety

  • lubelskie6 mężczyzn, 4 kobiety

  • łódzkie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • małopolskie5 mężczyzn, 8 kobiet

  • mazowieckie22 mężczyzn, 16 kobiet

  • opolskie7 mężczyzn, 6 kobiet

  • podkarpackie7 mężczyzn, 7 kobiet

  • pomorskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie2 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie6 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).