Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRACKA

Aktualność danych:

GRACKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (121 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 216 osób, z czego:

135

kobiet

81

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.67.

Żeńska forma nazwiska to GRACKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2834. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2852. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRACKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • lubuskie9 kobiet

  • mazowieckie8 kobiet

  • śląskie56 mężczyzn, 65 kobiet

  • warmińsko-mazurskie7 kobiet

  • zachodniopomorskie20 mężczyzn, 29 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: