Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRACKA

Aktualność danych:

GRACKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (121 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 222 osoby, z czego:

137

kobiet

85

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.61.

Żeńska forma nazwiska to GRACKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2829. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2856. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRACKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • lubuskie9 kobiet

  • mazowieckie8 kobiet

  • śląskie56 mężczyzn, 65 kobiet

  • warmińsko-mazurskie7 kobiet

  • zachodniopomorskie20 mężczyzn, 29 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: