Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRACKI

Aktualność danych:

GRACKI – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (11 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 52 osoby, z czego:

2

kobiety

50

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GRACKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2964. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2891. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRACKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn

  • lubuskie7 mężczyzn

  • mazowieckie11 mężczyzn

  • pomorskie2 mężczyzn

  • śląskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie4 mężczyzn

  • zachodniopomorskie9 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).