Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRACZ

Aktualność danych:

GRACZ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (535 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 1672 osoby, z czego:

832

kobiety

840

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.99.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2135. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2101. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRACZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie59 mężczyzn, 54 kobiety

 • kujawsko-pomorskie48 mężczyzn, 59 kobiet

 • lubelskie9 mężczyzn, 13 kobiet

 • lubuskie78 mężczyzn, 68 kobiet

 • łódzkie24 mężczyzn, 25 kobiet

 • małopolskie110 mężczyzn, 84 kobiety

 • mazowieckie11 mężczyzn, 12 kobiet

 • opolskie16 mężczyzn, 10 kobiet

 • podkarpackie21 mężczyzn, 14 kobiet

 • pomorskie56 mężczyzn, 58 kobiet

 • śląskie18 mężczyzn, 24 kobiety

 • warmińsko-mazurskie9 mężczyzn, 7 kobiet

 • wielkopolskie283 mężczyzn, 252 kobiety

 • zachodniopomorskie49 mężczyzn, 43 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: