Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRACZKOWSKA

Aktualność danych:

GRACZKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (104 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 272 osoby, z czego:

272

kobiety

Męska forma nazwiska to GRACZKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2694. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRACZKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie11 kobiet

 • kujawsko-pomorskie104 kobiety

 • lubelskie2 kobiety

 • lubuskie2 kobiety

 • łódzkie3 kobiety

 • małopolskie5 kobiet

 • mazowieckie16 kobiet

 • opolskie6 kobiet

 • pomorskie33 kobiety

 • śląskie13 kobiet

 • świętokrzyskie18 kobiet

 • warmińsko-mazurskie12 kobiet

 • wielkopolskie16 kobiet

 • zachodniopomorskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).