Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRACZKOWSKI

Aktualność danych:

GRACZKOWSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (110 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 265 osób, z czego:

265

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GRACZKOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2676. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRACZKOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie12 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie110 mężczyzn

 • lubelskie4 mężczyzn

 • lubuskie4 mężczyzn

 • łódzkie2 mężczyzn

 • małopolskie4 mężczyzn

 • mazowieckie16 mężczyzn

 • opolskie3 mężczyzn

 • pomorskie25 mężczyzn

 • śląskie9 mężczyzn

 • świętokrzyskie17 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie19 mężczyzn

 • wielkopolskie21 mężczyzn

 • zachodniopomorskie7 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).