Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRACZYŃSKA

Aktualność danych:

GRACZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (20 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 52 osoby, z czego:

52

kobiety

Męska forma nazwiska to GRACZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2914. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRACZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie9 kobiet

  • małopolskie5 kobiet

  • mazowieckie20 kobiet

  • opolskie2 kobiety

  • podkarpackie2 kobiety

  • pomorskie3 kobiety

  • śląskie2 kobiety

  • wielkopolskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).