Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRACZYKOWSKA

Aktualność danych:

GRACZYKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (82 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 356 osób, z czego:

356

kobiet

Męska forma nazwiska to GRACZYKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2610. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRACZYKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie20 kobiet

 • kujawsko-pomorskie82 kobiety

 • lubuskie7 kobiet

 • łódzkie49 kobiet

 • mazowieckie62 kobiety

 • opolskie4 kobiety

 • śląskie14 kobiet

 • świętokrzyskie4 kobiety

 • warmińsko-mazurskie12 kobiet

 • wielkopolskie37 kobiet

 • zachodniopomorskie33 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).