Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRADECKA

Aktualność danych:

GRADECKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (108 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 261 osób, z czego:

261

kobiet

Męska forma nazwiska to GRADECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2705. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRADECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie20 kobiet

  • kujawsko-pomorskie14 kobiet

  • lubuskie16 kobiet

  • łódzkie22 kobiety

  • mazowieckie41 kobiet

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie7 kobiet

  • wielkopolskie108 kobiet

  • zachodniopomorskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).