Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRADECKI

Aktualność danych:

GRADECKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (119 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 262 osoby, z czego:

262

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GRADECKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2679. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRADECKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie26 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie11 mężczyzn

  • lubuskie14 mężczyzn

  • łódzkie21 mężczyzn

  • mazowieckie40 mężczyzn

  • pomorskie5 mężczyzn

  • śląskie3 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn

  • wielkopolskie119 mężczyzn

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).