Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRADKOWSKA

Aktualność danych:

GRADKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (56 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 145 osób, z czego:

145

kobiet

Męska forma nazwiska to GRADKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2821. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRADKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie6 kobiet

 • kujawsko-pomorskie6 kobiet

 • łódzkie3 kobiety

 • mazowieckie56 kobiet

 • podkarpackie10 kobiet

 • podlaskie12 kobiet

 • pomorskie6 kobiet

 • śląskie4 kobiety

 • świętokrzyskie14 kobiet

 • warmińsko-mazurskie3 kobiety

 • wielkopolskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).