Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRADKOWSKI

Aktualność danych:

GRADKOWSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (54 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 128 osób, z czego:

128

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GRADKOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2813. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRADKOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie5 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie10 mężczyzn

 • łódzkie2 mężczyzn

 • mazowieckie54 mężczyzn

 • podkarpackie8 mężczyzn

 • podlaskie19 mężczyzn

 • pomorskie4 mężczyzn

 • śląskie3 mężczyzn

 • świętokrzyskie14 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie4 mężczyzn

 • wielkopolskie5 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).