Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRADOŃ

Aktualność danych:

GRADOŃ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (125 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 233 osoby, z czego:

117

kobiet

116

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.01.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2849. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2825. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRADOŃ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie13 mężczyzn, 18 kobiet

  • opolskie2 mężczyzn

  • pomorskie5 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie66 mężczyzn, 59 kobiet

  • świętokrzyskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie4 mężczyzn

  • wielkopolskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • zachodniopomorskie7 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).