Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRADOWICZ

Aktualność danych:

GRADOWICZ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (122 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 243 osoby, z czego:

121

kobiet

122

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.99.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2845. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2819. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRADOWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie14 mężczyzn, 13 kobiet

  • lubelskie2 mężczyzn

  • łódzkie3 kobiety

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie2 kobiety

  • opolskie2 mężczyzn

  • podkarpackie64 mężczyzn, 58 kobiet

  • śląskie25 mężczyzn, 26 kobiet

  • świętokrzyskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie6 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).