Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRADOWSKA

Aktualność danych:

GRADOWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (249 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 1257 osób, z czego:

1257

kobiet

Męska forma nazwiska to GRADOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1728. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRADOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie58 kobiet

 • kujawsko-pomorskie70 kobiet

 • lubelskie13 kobiet

 • lubuskie77 kobiet

 • łódzkie249 kobiet

 • małopolskie22 kobiety

 • mazowieckie189 kobiet

 • opolskie11 kobiet

 • podkarpackie85 kobiet

 • podlaskie21 kobiet

 • pomorskie135 kobiet

 • śląskie61 kobiet

 • warmińsko-mazurskie17 kobiet

 • wielkopolskie87 kobiet

 • zachodniopomorskie57 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: