Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRADUS

Aktualność danych:

GRADUS – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (71 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 300 osób, z czego:

145

kobiet

155

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.94.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2821. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2786. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRADUS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie13 mężczyzn, 6 kobiet

  • lubelskie27 mężczyzn, 26 kobiet

  • lubuskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • małopolskie18 mężczyzn, 12 kobiet

  • mazowieckie36 mężczyzn, 35 kobiet

  • podkarpackie7 mężczyzn, 8 kobiet

  • pomorskie10 mężczyzn, 7 kobiet

  • śląskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • wielkopolskie9 mężczyzn, 6 kobiet

  • zachodniopomorskie21 mężczyzn, 14 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: