Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRADZIŃSKA

Aktualność danych:

GRADZIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (38 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 220 osób, z czego:

220

kobiet

Męska forma nazwiska to GRADZIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2746. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRADZIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie20 kobiet

 • lubelskie38 kobiet

 • lubuskie7 kobiet

 • łódzkie15 kobiet

 • mazowieckie14 kobiet

 • podkarpackie3 kobiety

 • podlaskie2 kobiety

 • śląskie31 kobiet

 • świętokrzyskie29 kobiet

 • warmińsko-mazurskie5 kobiet

 • wielkopolskie6 kobiet

 • zachodniopomorskie18 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: