Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRAHAM

Aktualność danych:

GRAHAM – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (6 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 114 osób, z czego:

77

kobiet

37

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 2.08.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2889. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2904. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRAHAM w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • lubelskie4 kobiety

  • małopolskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie4 kobiety

  • podkarpackie3 kobiety

  • pomorskie3 kobiety

  • wielkopolskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: