Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRAJA

Aktualność danych:

GRAJA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (143 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 233 osoby, z czego:

111

kobiet

122

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.91.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2855. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2819. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRAJA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie12 mężczyzn, 8 kobiet

  • kujawsko-pomorskie6 mężczyzn, 3 kobiety

  • małopolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie10 mężczyzn, 12 kobiet

  • świętokrzyskie2 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie74 mężczyzn, 69 kobiet

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).