Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRAJCZAK

Aktualność danych:

GRAJCZAK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (85 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 244 osoby, z czego:

118

kobiet

126

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.94.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2848. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2815. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRAJCZAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie17 mężczyzn, 12 kobiet

 • kujawsko-pomorskie6 mężczyzn, 11 kobiet

 • lubelskie2 mężczyzn

 • łódzkie2 mężczyzn, 2 kobiety

 • mazowieckie22 mężczyzn, 23 kobiety

 • opolskie2 mężczyzn

 • pomorskie7 mężczyzn, 3 kobiety

 • śląskie2 mężczyzn, 2 kobiety

 • warmińsko-mazurskie7 mężczyzn, 6 kobiet

 • wielkopolskie45 mężczyzn, 40 kobiet

 • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).