Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRAJDEK

Aktualność danych:

GRAJDEK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (221 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 293 osoby, z czego:

152

kobiety

141

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.08.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2814. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2800. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRAJDEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • małopolskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • opolskie6 mężczyzn, 8 kobiet

  • śląskie111 mężczyzn, 110 kobiet

  • świętokrzyskie2 mężczyzn

  • wielkopolskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).