Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRAJERZ

Aktualność danych:

GRAJERZ – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (21 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 35 osób, z czego:

16

kobiet

19

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.84.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2950. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2922. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRAJERZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie11 mężczyzn, 10 kobiet

  • śląskie3 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).