Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRAJKOWSKA

Aktualność danych:

GRAJKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (157 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 454 osoby, z czego:

454

kobiety

Męska forma nazwiska to GRAJKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2512. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRAJKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie15 kobiet

 • kujawsko-pomorskie157 kobiet

 • lubelskie3 kobiety

 • łódzkie8 kobiet

 • małopolskie8 kobiet

 • mazowieckie43 kobiety

 • pomorskie46 kobiet

 • śląskie18 kobiet

 • warmińsko-mazurskie19 kobiet

 • wielkopolskie77 kobiet

 • zachodniopomorskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).