Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRAJNER

Aktualność danych:

GRAJNER – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (177 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 281 osób, z czego:

141

kobiet

140

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.01.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2825. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2801. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRAJNER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn, 7 kobiet

  • lubelskie19 mężczyzn, 23 kobiety

  • lubuskie4 kobiety

  • łódzkie4 kobiety

  • mazowieckie7 mężczyzn, 4 kobiety

  • pomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie93 mężczyzn, 84 kobiety

  • warmińsko-mazurskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).