Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRAJNY

Aktualność danych:

GRAJNY – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (167 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 260 osób, z czego:

113

kobiet

147

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.77.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2853. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2794. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRAJNY w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie17 mężczyzn, 4 kobiety

  • małopolskie96 mężczyzn, 71 kobiet

  • opolskie14 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie17 mężczyzn, 18 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).