Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRALEWICZ

Aktualność danych:

GRALEWICZ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (232 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 387 osób, z czego:

186

kobiet

201

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.93.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2780. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2740. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRALEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • lubelskie7 mężczyzn, 4 kobiety

  • łódzkie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • mazowieckie118 mężczyzn, 114 kobiet

  • pomorskie13 mężczyzn, 14 kobiet

  • śląskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie14 mężczyzn, 13 kobiet

  • wielkopolskie9 mężczyzn, 8 kobiet

  • zachodniopomorskie10 mężczyzn, 15 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: