Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRALIŃSKA

Aktualność danych:

GRALIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (151 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 324 osoby, z czego:

324

kobiety

Męska forma nazwiska to GRALIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2642. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRALIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie13 kobiet

 • kujawsko-pomorskie18 kobiet

 • lubuskie7 kobiet

 • łódzkie49 kobiet

 • mazowieckie34 kobiety

 • podlaskie3 kobiety

 • pomorskie10 kobiet

 • śląskie18 kobiet

 • świętokrzyskie3 kobiety

 • warmińsko-mazurskie5 kobiet

 • wielkopolskie151 kobiet

 • zachodniopomorskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: