Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRALKA

Aktualność danych:

GRALKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (63 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 273 osoby, z czego:

141

kobiet

132

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.07.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2825. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2809. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRALKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 6 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • łódzkie20 mężczyzn, 14 kobiet

  • opolskie17 mężczyzn, 16 kobiet

  • podkarpackie3 kobiety

  • pomorskie5 mężczyzn, 9 kobiet

  • śląskie29 mężczyzn, 34 kobiety

  • wielkopolskie18 mężczyzn, 33 kobiety

  • zachodniopomorskie10 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).