Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRALLA

Aktualność danych:

GRALLA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (58 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 302 osoby, z czego:

158

kobiet

144

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.1.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2808. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2797. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRALLA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn, 5 kobiet

  • kujawsko-pomorskie26 mężczyzn, 23 kobiety

  • małopolskie5 mężczyzn, 8 kobiet

  • opolskie15 mężczyzn, 20 kobiet

  • pomorskie9 mężczyzn, 12 kobiet

  • śląskie25 mężczyzn, 33 kobiety

  • warmińsko-mazurskie7 mężczyzn, 9 kobiet

  • zachodniopomorskie18 mężczyzn, 14 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).