Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRAMEK

Aktualność danych:

GRAMEK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (31 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 123 osoby, z czego:

66

kobiet

57

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.16.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2900. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2884. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRAMEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 7 kobiet

  • lubelskie14 mężczyzn, 17 kobiet

  • lubuskie5 mężczyzn

  • mazowieckie3 kobiety

  • podkarpackie4 kobiety

  • śląskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • wielkopolskie17 mężczyzn, 13 kobiet

  • zachodniopomorskie8 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).