Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRAMERA

Aktualność danych:

GRAMERA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (36 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 81 osób, z czego:

38

kobiet

43

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.88.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2928. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2898. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRAMERA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 5 kobiet

  • lubuskie9 mężczyzn, 5 kobiet

  • łódzkie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • pomorskie2 mężczyzn, 6 kobiet

  • wielkopolskie21 mężczyzn, 15 kobiet

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).