Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRAMOWSKA

Aktualność danych:

GRAMOWSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (44 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 80 osób, z czego:

80

kobiet

Męska forma nazwiska to GRAMOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2886. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRAMOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie19 kobiet

  • śląskie5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie3 kobiety

  • wielkopolskie44 kobiety

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).