Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRANACKA

Aktualność danych:

GRANACKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (37 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 62 osoby, z czego:

62

kobiety

Męska forma nazwiska to GRANACKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2904. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRANACKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • mazowieckie7 kobiet

  • opolskie2 kobiety

  • podlaskie37 kobiet

  • warmińsko-mazurskie9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).