Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRANATOWICZ

Aktualność danych:

GRANATOWICZ – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: kujawsko-pomorskim (12 osób), mazowieckim (12 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 51 osób, z czego:

27

kobiet

24

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.12.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2939. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2917. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRANATOWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie5 mężczyzn, 7 kobiet

  • mazowieckie4 mężczyzn, 8 kobiet

  • podkarpackie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • pomorskie4 mężczyzn

  • śląskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: