Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRANATOWSKA

Aktualność danych:

GRANATOWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (39 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 152 osoby, z czego:

152

kobiety

Męska forma nazwiska to GRANATOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2814. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRANATOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie18 kobiet

  • łódzkie26 kobiet

  • mazowieckie7 kobiet

  • opolskie10 kobiet

  • podkarpackie39 kobiet

  • podlaskie15 kobiet

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie10 kobiet

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).