Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRANATOWSKI

Aktualność danych:

GRANATOWSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (34 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 135 osób, z czego:

3

kobiety

132

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GRANATOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2963. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2809. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRANATOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie14 mężczyzn

 • łódzkie22 mężczyzn

 • mazowieckie5 mężczyzn

 • opolskie11 mężczyzn

 • podkarpackie34 mężczyzn

 • podlaskie9 mężczyzn

 • pomorskie9 mężczyzn

 • śląskie9 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn

 • wielkopolskie2 mężczyzn

 • zachodniopomorskie9 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).