Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GRANDE

Aktualność danych:

GRANDE – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (9 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 59 osób, z czego:

34

kobiety

25

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.36.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2932. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2916. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GRANDE w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • lubuskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • łódzkie3 kobiety

  • mazowieckie2 kobiety

  • pomorskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • wielkopolskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: